«Від кількості
-до якості»


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Причини створення

Основними причинами створення Організації є:

1) Зміцнити громадський контроль за органами державної влади та місцевого самоврядування;

2) Сприяти якісним змінам в державі шляхом лобіювання законодавчого скорочення і обмеження кількісного складу органів державної влади та місцевого самоврядування за прикладом провідних держав світу;

3) Допомогти становленню України як сильної демократичної держави задля досягнення нашої мети - гідного життя її громадян.


Наша філософія

Наша філософія проста - допомогати тим, хто бореться за свої законні права.


Наша команда


Олег Петруха

Голова Організації

Олександр Цуканов

Член Правління

Тетяна Бойко

Член Організації

Сергій Копил

Член Організації

Ольга Макій

Член Організації

та інші

Члени Команди

Наша команда складається з людей різного віку і професій, різних політичних поглядів і релігійних конфесій. Об'єднує нас усіх спільна мета - допомогти державі досягти якісних змін заради гідного життя її громадян.


Статутні положення

Головною метою Організації є захист прав громадян на гідне життя.

Основними напрямками діяльності Організації є:

 • сприяння якісним змінам у суспільно-політичному та економічному житті України, зокрема підвищенню якості законодавчої, виконавчої та судової гілок влади та місцевого самоврядування;
 • здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України при здійсненні своїх політичних прав;
 • здійсння офіційного спостереження за виборами;
 • сприяння долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;
 • сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • розробка та подання на розгляд органів державної влади пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, включаючи всі її складові: парламентську, адміністративну, судову та реформу місцевого самоврядування; захисту конституційних норм, боротьби з корупцією;
 • організація широкого громадського обговорення конституційних ініціатив, які висуваються політичними силами та органами державної влади;
 • вироблення і винесення на громадське обговорення власних конституційних ініціатив;
 • сприяння забезпеченню підвищення рівня незалежності суддів, слідчих, адвокатів, прокурорів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний;
 • сприяння захисту бізнесу, в тому числі зменшенню податкового навантаження та перевірок центральними органами виконавчої влади;
 • сприяння захисту, утвердженню та здійсненню всіх форм прямої демократії в Україні, в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів і виборів;
 • сприяння розв’язанню соціальних, культурних, спортивних, екологічних тощо проблем міст та селищ, як складових і невід’ємних частин Української держави;
 • сприяння безпосередній участі громадян у прийнятті важливих рішень щодо соціального, екологічного та інших напрямів розвитку територіальних громад міст та селищ України;
 • співпраця з іншими громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;
 • сприяння покращенню економічної ситуації та інвестиційного клімату в Україні;
 • нефінансова і фінансова підтримка членів організації та інших громадян, що беруть участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних із розвитком демократичного громадянського суспільства;
 • поширення інформації про свою діяльність, пропаганда своєї мети;
 • сприяння організації виставок, ярмарок, концертів, оздоровчо-туристичних; спортивних заходів;
 • сприяння організації, проведенню та участь у проведенні громадських експертиз;
 • сприяння реалізації конституційних прав членів організації та інших громадян України.